Activitatea de cercetare-dezvoltare reprezintă componenta principală a serviciilor oferite de EES, ea regăsindu-se, într-o măsură mai mare sau mai mică, în toate celelalte servicii pe care societatea le oferă.
Beneficiind de experienţa de peste 20 de ani în R&D a specialiştilor companiei, EES oferă servicii de calitate:

     ♦  Monitorizarea, managementul şi controlul traficului
     ♦  Achiziţie, procesare şi transmisie de date
     ♦  Controlul şi eficientizarea sistemelor complexe de supraveghere video
     ♦  Dispecerizarea sistemelor de comunicaţii radio/fir de mari dimensiuni
     ♦  Sisteme fixe şi mobile de comunicaţii si achiziţie de informaţii pentru aplicaţii speciale
     ♦  Măsurarea şi procesarea mărimilor electrice şi neelectrice

Activitatea de cercetare-dezvoltare este, preponderent, direcţionată către zona aplicativă, rezultatele teoretice obţinute fiind atent verificate prin implementarea şi testarea de modele experimentale, prototipuri şi sisteme pilot, care au rolul de a consolida noţiunile şi de a realiza conexiunea între activităţile teoretice şi aplicarea lor în practică. Toate prototipurile şi sistemele pilot realizate se află în stare de funcţionare, fiind utilizate de beneficiari în activităţile curente. Ele au asigurat condiţiile pentru demonstrarea viabilităţii şi eficienţei solutiilor elaborate şi au creat premizele pentru realizarea unor investiţii de mari dimensiuni.
Elemente de cercetare fundamentală sunt, de asemenea, prezente în majoritatea proiectelor R&D abordate, ele fiind materializate sub forma unor analize şi studii, care au fundamentat teoretic activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă.
Competenţele acumulate în activitatea de cercetare-dezvoltare au permis abordarea unor programe strategice:

     ♦  Transporturi
     ♦  Apărare
     ♦  Securitate
     ♦  Energie

şi au generat o serie de proiecte, elaborate şi realizate de EES sau în colaborare cu alte societăţi, finanţate în cadrul programelor naţionale de cercetare-dezvoltare sau din surse private.

     ♦  PROIECTE DE CERCETARE REALIZATE
     ♦  RAPORT DE AUTOEVALUARE 2005 - 2007Acasa Despre noi Cercetare Servicii Referinte Certificari Contact